Еліна

четверг, 27 августа 2015 г.


Мистецтво – це час і простір,
в якому живе краса людського духу.

Керівник вокального ансамблю "Еліна" - 
Корнєєва Ірина Сергіївна.

"Як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво виправляє душу.
Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає цінності в людині, переживає насолоду".
(В.Сухомлинський)
Розвиток творчих здібностей дітей є провідною проблемою сучасної музичної педагогіки.

Ансамблевий спів – один з найулюбленіших видів музичної діяльності дітей. Він сприяє розвитку не лише музичних здібностей і голосу дитини, а й мислення, мовлення, розширення словникового запасу. Ансамблевий спів, викликаючи у школярів яскраві емоції, впливає на естетичні і моральні почуття. Значну роль у навчанні співу відіграють правильно сформовані співацькі навички.
Вокальні навички – це комплекс автоматизованих дій різних частин співацького апарату, які відбуваються в процесі співу і підкоряються волі співака. Вокальними навичками є співацька постава, дихання, звукоутворення і звуковедення, дикція, артикуляція і чистота інтонування. Вокально-ансамблеві навички – це навички узгодженого співу в колективі. Інтонаційна узгодженість – стрій, узгодженість сили звучання, метру і ритму, темпу і тембру.
Мета роботи гуртка: виховання естетичного смаку, збагачення досвіду художньо-творчої діяльності. Залучення дітей до сприйняття української та світової музичної вокальної і хорової спадщини. Прищеплювати любов до української народної пісні та українського народного інструмента – бандури – як символу українського народу; формування вокальної та сценічної культури; виховання національної гідності та національної самосвідомості шляхом залучення дітей до вивчення української пісенної творчості.
Ця мета передбачає виконання таких завдань: 
  • навичок емоційного сприйняття музики;
  • виховання ансамблевої майстерності учнів та якості співу;
  • поглиблення навичок академічної манери співу;
  • прослуховування музичних творів;
  • вивчення музичної грамоти;
  • участь у концертах та інших шкільних і позашкільних виховних заходах;
  • відвідування концертів і святкових заходів школи й міста.